ISO 9001

 

Năm 2001, hệ thống quản lý chất lượng Werner & Mertz phát triển và cung cấp sản phẩm tại  Mainz đã được TÜV Rheinland chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001: 2000. Kể từ năm 2002, cơ sở sản xuất thứ hai của chúng tôi tại Hallein (Áo) cũng đã nắm giữ chứng chỉ này.

ISO 9001, một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới, quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng. Việc hoàn thành chỉ tiêu này là một chỉ số đánh giá chất lượng sản phẩm rất quan trọng.


Đã thêm vào giỏ hàng