Nordic Ecolabel

Nordic Ecolabel được thành lập vào năm 1989 bởi Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu với mục đích cung cấp một kế hoạch dán nhãn môi trường góp phần vào việc tiêu dùng bền vững. Nordic Ecolabel có quan điểm về vòng đời. Các vấn đề môi trường quan trọng được xem xét trong quá trình phát triển các tiêu chí của Bắc Âu là:

 

  • Sử dụng năng lượng
  • Khí hậu
  • Sử dụng nước
  • Nguồn nguyên liệu
  • Sử dụng hóa chất
  • Nước thải độc hại
  • Bao bì
  • Chất thải

 


Đã thêm vào giỏ hàng